Liečba

Ciele liečby

Cieľom liečby epilepsie je dosiahnuť úplné vymiznutie záchvatov, alebo aspoň zníženie ich počtu na minimum. Žiaľ, dosiahnuť sa to nedá len užívaním liekov. Pacient by mal byť informovaný a spolupracovať s lekárom, lebo len tak je možné dosiahnuť najlepší výsledok.

O úplne kompenzovanej epilepsii (teda úplne pod kontrolou) hovoríme vtedy, ak sa počas dvoch rokov neobjaví ani jeden záchvat. Kompenzovaný pacient je taký, ktorý nemal záchvat viac ako 1 rok a o čiastočne kompenzovanom ochorení hovoríme vtedy, ak má pacient menej ako 1 záchvat mesačne.

Dekompenzovaná, (teda nedostatočne liečená) je epilepsia vtedy, ak má pacient viac ako 12 záchvatov ročne, čo človeka značne obmedzuje v bežnom živote a aktivitách.
Úspešnosť liečby je možné overiť aj opakovanými neurologickými vyšetreniami a EEG.

Pred rozhodnutím o spôsobe liečby je nutné presne určiť, o aký typ epilepsie a záchvatov ide. Výber ovplyvňuje aj vek pacienta, pohlavie, iné ochorenia, ktorými trpí, rizikové faktory a podobne.

 

© Accelerate. Všetky práva vyhradené